Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 28 32 29 34
28/01 kl 01 28 33 31 35
28/01 kl 02 28 33 31 34
28/01 kl 03 26 32 28 33
28/01 kl 04 28 32 29 34
28/01 kl 05 27 32 28 33
28/01 kl 06 26 31 28 32
28/01 kl 07 26 31 26 -
28/01 kl 08 27 31 25 -
28/01 kl 09 28 32 25 -
28/01 kl 10 28 32 25 -
28/01 kl 11 28 32 25 -
28/01 kl 12 26 33 26 -
28/01 kl 13 26 34 26 -
28/01 kl 14 26 33 27 -
28/01 kl 15 26 33 28 -
28/01 kl 16 29 36 29 -
28/01 kl 17 32 38 31 -
28/01 kl 18 31 38 32 -
28/01 kl 19 31 40 33 -
28/01 kl 20 32 40 35 -
28/01 kl 21 33 42 36 -
28/01 kl 22 36 44 38 -
28/01 kl 23 38 46 39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 45 46 77 53 67
Laveste værets virkning 28 26 36 3 5
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm