Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 140 40 180 -
29/01 kl 01 177 41 218 -
29/01 kl 02 203 43 246 -
29/01 kl 03 211 44 255 -
29/01 kl 04 200 46 246 -
29/01 kl 05 173 46 219 -
29/01 kl 06 138 46 184 -
29/01 kl 07 105 45 150 -
29/01 kl 08 81 47 128 -
29/01 kl 09 74 51 125 -
29/01 kl 10 86 55 141 -
29/01 kl 11 115 58 173 -
29/01 kl 12 152 60 212 -
29/01 kl 13 189 60 249 -
29/01 kl 14 216 56 272 -
29/01 kl 15 226 55 281 -
29/01 kl 16 217 53 270 -
29/01 kl 17 190 52 242 -
29/01 kl 18 153 49 202 -
29/01 kl 19 114 48 162 -
29/01 kl 20 82 45 127 -
29/01 kl 21 65 44 109 -
29/01 kl 22 67 42 109 -
29/01 kl 23 87 38 125 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 264 255 281 236 260
Laveste vannstand 97 97 109 87 117
Avvik gult nivå -24 -33 -7 -52 -28
Avvik orange nivå -46 -55 -29 -74 -50
Avvik rødt nivå -56 -65 -39 -84 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm