Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 178 187 180 -
29/01 kl 01 215 225 218 -
29/01 kl 02 243 254 246 -
29/01 kl 03 252 262 255 -
29/01 kl 04 241 251 246 -
29/01 kl 05 216 228 219 -
29/01 kl 06 183 196 184 -
29/01 kl 07 149 163 150 -
29/01 kl 08 127 141 128 -
29/01 kl 09 123 136 125 -
29/01 kl 10 135 151 141 -
29/01 kl 11 165 182 173 -
29/01 kl 12 202 225 212 -
29/01 kl 13 238 266 249 -
29/01 kl 14 264 292 272 -
29/01 kl 15 275 300 281 -
29/01 kl 16 265 289 270 -
29/01 kl 17 236 264 242 -
29/01 kl 18 197 227 202 -
29/01 kl 19 158 187 162 -
29/01 kl 20 123 152 127 -
29/01 kl 21 103 132 109 -
29/01 kl 22 105 130 109 -
29/01 kl 23 123 146 125 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 266 260 300 247 268
Laveste vannstand 94 94 103 73 101
Avvik gult nivå -22 -28 12 -41 -20
Avvik orange nivå -44 -50 -10 -63 -42
Avvik rødt nivå -54 -60 -20 -73 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm