Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 160 155 154 154
30/01 kl 01 194 191 190 190
30/01 kl 02 224 220 218 219
30/01 kl 03 238 236 234 233
30/01 kl 04 236 233 231 229
30/01 kl 05 215 213 212 208
30/01 kl 06 184 181 179 177
30/01 kl 07 150 147 144 143
30/01 kl 08 121 118 114 113
30/01 kl 09 106 100 98 97
30/01 kl 10 104 102 102 97
30/01 kl 11 122 122 121 115
30/01 kl 12 154 153 151 146
30/01 kl 13 190 188 186 183
30/01 kl 14 220 216 216 212
30/01 kl 15 237 233 232 228
30/01 kl 16 238 232 228 227
30/01 kl 17 222 214 209 210
30/01 kl 18 192 183 177 177
30/01 kl 19 158 146 140 138
30/01 kl 20 126 114 108 105
30/01 kl 21 103 93 87 81
30/01 kl 22 96 87 79 71
30/01 kl 23 110 100 90 82

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 264 255 281 236 260
Max fra modell: 27.01 18 264 256 279 234 254
Max fra modell: 27.01 12 264 255 280 233 256
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm