Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 32 53 35 -
30/01 kl 01 31 49 34 -
30/01 kl 02 29 45 32 -
30/01 kl 03 28 42 31 -
30/01 kl 04 26 41 29 -
30/01 kl 05 24 38 27 -
30/01 kl 06 20 34 25 -
30/01 kl 07 18 34 25 -
30/01 kl 08 16 31 24 -
30/01 kl 09 15 30 22 -
30/01 kl 10 15 30 22 -
30/01 kl 11 13 29 22 -
30/01 kl 12 10 28 21 -
30/01 kl 13 9 27 19 -
30/01 kl 14 9 28 16 -
30/01 kl 15 7 27 14 -
30/01 kl 16 5 26 13 -
30/01 kl 17 4 25 12 -
30/01 kl 18 4 26 12 -
30/01 kl 19 3 27 12 -
30/01 kl 20 4 29 14 -
30/01 kl 21 4 30 17 -
30/01 kl 22 5 31 19 -
30/01 kl 23 4 34 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 45 46 77 53 67
Laveste værets virkning 28 26 36 3 5
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm