Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 137 128 117 111
31/01 kl 01 171 164 150 145
31/01 kl 02 206 198 183 180
31/01 kl 03 229 221 209 206
31/01 kl 04 237 230 219 216
31/01 kl 05 228 221 209 209
31/01 kl 06 206 201 190 191
31/01 kl 07 175 170 161 162
31/01 kl 08 145 142 132 134
31/01 kl 09 123 122 112 114
31/01 kl 10 115 117 108 110
31/01 kl 11 126 129 121 122
31/01 kl 12 152 155 147 148
31/01 kl 13 187 189 180 182
31/01 kl 14 220 223 215 218
31/01 kl 15 246 250 241 244
31/01 kl 16 256 260 254 256
31/01 kl 17 250 253 249 250
31/01 kl 18 229 233 229 230
31/01 kl 19 198 201 198 202
31/01 kl 20 166 168 166 169
31/01 kl 21 142 141 141 142
31/01 kl 22 128 125 127 129
31/01 kl 23 130 127 130 132

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 264 255 281 236 260
Max fra modell: 27.01 18 264 256 279 234 254
Max fra modell: 27.01 12 264 255 280 233 256
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm