Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 5 36 24 -
31/01 kl 01 5 37 27 -
31/01 kl 02 6 37 28 -
31/01 kl 03 9 37 28 -
31/01 kl 04 11 36 28 -
31/01 kl 05 12 36 28 -
31/01 kl 06 14 38 30 -
31/01 kl 07 17 40 30 -
31/01 kl 08 17 40 31 -
31/01 kl 09 18 40 33 -
31/01 kl 10 19 41 35 -
31/01 kl 11 21 44 37 -
31/01 kl 12 23 46 39 -
31/01 kl 13 26 48 41 -
31/01 kl 14 27 50 43 -
31/01 kl 15 29 52 46 -
31/01 kl 16 30 54 46 -
31/01 kl 17 31 56 46 -
31/01 kl 18 33 58 48 -
31/01 kl 19 34 59 48 -
31/01 kl 20 34 61 48 -
31/01 kl 21 33 61 49 -
31/01 kl 22 32 63 49 -
31/01 kl 23 32 67 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 45 46 77 53 67
Laveste værets virkning 28 26 36 3 5
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm