Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 57 42 99 86
27/01 kl 14 38 35 73 66
27/01 kl 15 12 33 45 40
27/01 kl 16 -16 30 14 9
27/01 kl 17 -40 23 -17 -19
27/01 kl 18 -51 19 -32 -37
27/01 kl 19 -48 13 -35 -40
27/01 kl 20 -34 7 -27 -23
27/01 kl 21 -10 4 -6 1
27/01 kl 22 16 3 19 24
27/01 kl 23 39 4 43 42

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 72 70 55 97
Laveste vannstand -35 -41 -41 -59 -28
Avvik gult nivå -13 -40 -42 -57 -15
Avvik orange nivå -26 -53 -55 -70 -28
Avvik rødt nivå -41 -68 -70 -85 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm