Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 97 - - 109
27/01 kl 13 86 99 99 99
27/01 kl 14 66 73 73 74
27/01 kl 15 40 45 45 46
27/01 kl 16 9 14 15 15
27/01 kl 17 -19 -17 -16 -16
27/01 kl 18 -37 -32 -32 -32
27/01 kl 19 -40 -35 -35 -34
27/01 kl 20 -23 -27 -26 -26
27/01 kl 21 1 -6 -5 -5
27/01 kl 22 24 19 20 20
27/01 kl 23 42 43 44 43

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 99 72 70 55 97
Max fra modell: 27.01 18 99 72 70 56 97
Max fra modell: 27.01 12 109 73 70 55 96
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm