Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 53 56 56 57
28/01 kl 01 54 50 51 51
28/01 kl 02 39 36 36 37
28/01 kl 03 18 13 12 13
28/01 kl 04 -10 -14 -14 -13
28/01 kl 05 -33 -34 -33 -32
28/01 kl 06 -44 -41 -41 -40
28/01 kl 07 -36 -38 -37 -36
28/01 kl 08 -16 -22 -21 -21
28/01 kl 09 6 2 2 1
28/01 kl 10 32 26 27 27
28/01 kl 11 54 52 53 53
28/01 kl 12 69 69 68 69
28/01 kl 13 72 72 72 73
28/01 kl 14 57 58 59 60
28/01 kl 15 34 37 37 39
28/01 kl 16 7 9 10 12
28/01 kl 17 -19 -16 -16 -15
28/01 kl 18 -34 -31 -31 -29
28/01 kl 19 -39 -33 -34 -34
28/01 kl 20 -29 -21 -21 -20
28/01 kl 21 -2 -1 0 -1
28/01 kl 22 29 26 26 26
28/01 kl 23 52 49 49 48

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 99 72 70 55 97
Max fra modell: 27.01 18 99 72 70 56 97
Max fra modell: 27.01 12 109 73 70 55 96
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm