Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 58 68 66 -
29/01 kl 01 66 74 70 -
29/01 kl 02 58 67 60 -
29/01 kl 03 38 46 38 -
29/01 kl 04 10 19 10 -
29/01 kl 05 -16 -7 -17 -
29/01 kl 06 -36 -27 -35 -
29/01 kl 07 -39 -28 -40 -
29/01 kl 08 -29 -17 -31 -
29/01 kl 09 -12 0 -13 -
29/01 kl 10 13 25 12 -
29/01 kl 11 38 49 36 -
29/01 kl 12 56 67 53 -
29/01 kl 13 65 76 62 -
29/01 kl 14 59 72 58 -
29/01 kl 15 45 57 40 -
29/01 kl 16 18 30 16 -
29/01 kl 17 -9 3 -8 -
29/01 kl 18 -33 -20 -32 -
29/01 kl 19 -44 -32 -41 -
29/01 kl 20 -40 -28 -38 -
29/01 kl 21 -25 -14 -25 -
29/01 kl 22 -4 7 -4 -
29/01 kl 23 21 31 23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 99 72 76 59 110
Laveste vannstand -35 -45 -44 -66 -37
Avvik gult nivå -13 -40 -36 -53 -2
Avvik orange nivå -26 -53 -49 -66 -15
Avvik rødt nivå -41 -68 -64 -81 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm