Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 64 66 66 66
29/01 kl 01 68 70 70 70
29/01 kl 02 62 60 59 60
29/01 kl 03 40 38 38 38
29/01 kl 04 11 10 11 11
29/01 kl 05 -17 -17 -17 -16
29/01 kl 06 -32 -35 -34 -35
29/01 kl 07 -36 -40 -40 -40
29/01 kl 08 -28 -31 -30 -31
29/01 kl 09 -11 -13 -13 -14
29/01 kl 10 14 12 12 12
29/01 kl 11 36 36 36 37
29/01 kl 12 57 53 54 54
29/01 kl 13 65 62 63 62
29/01 kl 14 60 58 57 57
29/01 kl 15 40 40 40 41
29/01 kl 16 16 16 17 17
29/01 kl 17 -12 -8 -8 -9
29/01 kl 18 -33 -32 -31 -33
29/01 kl 19 -42 -41 -42 -43
29/01 kl 20 -38 -38 -39 -39
29/01 kl 21 -22 -25 -26 -25
29/01 kl 22 -1 -4 -3 -4
29/01 kl 23 20 23 23 21

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 99 72 70 55 97
Max fra modell: 27.01 18 99 72 70 56 97
Max fra modell: 27.01 12 109 73 70 55 96
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm