Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 13 23 21 -
29/01 kl 01 14 22 18 -
29/01 kl 02 13 22 15 -
29/01 kl 03 11 19 11 -
29/01 kl 04 9 18 9 -
29/01 kl 05 8 17 7 -
29/01 kl 06 5 14 6 -
29/01 kl 07 5 16 4 -
29/01 kl 08 4 16 2 -
29/01 kl 09 2 14 1 -
29/01 kl 10 3 15 2 -
29/01 kl 11 4 15 2 -
29/01 kl 12 5 16 2 -
29/01 kl 13 6 17 3 -
29/01 kl 14 5 18 4 -
29/01 kl 15 8 20 3 -
29/01 kl 16 7 19 5 -
29/01 kl 17 7 19 8 -
29/01 kl 18 6 19 7 -
29/01 kl 19 6 18 9 -
29/01 kl 20 7 19 9 -
29/01 kl 21 8 19 8 -
29/01 kl 22 7 18 7 -
29/01 kl 23 8 18 10 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 26 23 14 61
Laveste værets virkning 1 -4 2 -21 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm