Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 148 3 151 148
28/01 kl 01 147 -2 145 149
28/01 kl 02 133 -2 131 134
28/01 kl 03 110 -2 108 113
28/01 kl 04 83 -2 81 85
28/01 kl 05 61 0 61 62
28/01 kl 06 51 3 54 51
28/01 kl 07 55 2 57 -
28/01 kl 08 70 3 73 -
28/01 kl 09 93 4 97 -
28/01 kl 10 118 3 121 -
28/01 kl 11 140 7 147 -
28/01 kl 12 154 10 164 -
28/01 kl 13 155 12 167 -
28/01 kl 14 143 10 153 -
28/01 kl 15 121 11 132 -
28/01 kl 16 93 11 104 -
28/01 kl 17 66 13 79 -
28/01 kl 18 48 16 64 -
28/01 kl 19 43 19 62 -
28/01 kl 20 53 21 74 -
28/01 kl 21 72 22 94 -
28/01 kl 22 97 24 121 -
28/01 kl 23 121 23 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 194 167 165 150 192
Laveste vannstand 60 54 54 36 67
Avvik gult nivå -13 -40 -42 -57 -15
Avvik orange nivå -26 -53 -55 -70 -28
Avvik rødt nivå -41 -68 -70 -85 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm