Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 148 151 151 152
28/01 kl 01 149 145 146 146
28/01 kl 02 134 131 131 132
28/01 kl 03 113 108 107 108
28/01 kl 04 85 81 81 82
28/01 kl 05 62 61 62 63
28/01 kl 06 51 54 54 55
28/01 kl 07 59 57 58 59
28/01 kl 08 79 73 74 74
28/01 kl 09 101 97 97 96
28/01 kl 10 127 121 122 122
28/01 kl 11 149 147 148 148
28/01 kl 12 164 164 163 164
28/01 kl 13 167 167 167 168
28/01 kl 14 152 153 154 155
28/01 kl 15 129 132 132 134
28/01 kl 16 102 104 105 107
28/01 kl 17 76 79 79 80
28/01 kl 18 61 64 64 66
28/01 kl 19 56 62 61 61
28/01 kl 20 66 74 74 75
28/01 kl 21 93 94 95 94
28/01 kl 22 124 121 121 121
28/01 kl 23 147 144 144 143

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 194 167 165 150 192
Max fra modell: 27.01 18 194 167 165 151 192
Max fra modell: 27.01 12 204 168 165 150 191
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm