Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 1 5 3 0
28/01 kl 01 -3 0 -2 2
28/01 kl 02 -3 0 -2 1
28/01 kl 03 -4 -1 -2 3
28/01 kl 04 -4 -1 -2 2
28/01 kl 05 -3 1 0 1
28/01 kl 06 -1 3 3 0
28/01 kl 07 -1 2 2 -
28/01 kl 08 0 3 3 -
28/01 kl 09 0 4 4 -
28/01 kl 10 0 4 3 -
28/01 kl 11 2 6 7 -
28/01 kl 12 4 8 10 -
28/01 kl 13 6 12 12 -
28/01 kl 14 6 11 10 -
28/01 kl 15 7 12 11 -
28/01 kl 16 7 14 11 -
28/01 kl 17 8 15 13 -
28/01 kl 18 11 19 16 -
28/01 kl 19 11 20 19 -
28/01 kl 20 13 24 21 -
28/01 kl 21 14 26 22 -
28/01 kl 22 15 25 24 -
28/01 kl 23 16 25 23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 26 23 14 61
Laveste værets virkning 1 -4 2 -21 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm