Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 153 163 161 -
29/01 kl 01 161 169 165 -
29/01 kl 02 153 162 155 -
29/01 kl 03 133 141 133 -
29/01 kl 04 105 114 105 -
29/01 kl 05 79 88 78 -
29/01 kl 06 59 68 60 -
29/01 kl 07 56 67 55 -
29/01 kl 08 66 78 64 -
29/01 kl 09 83 95 82 -
29/01 kl 10 108 120 107 -
29/01 kl 11 133 144 131 -
29/01 kl 12 151 162 148 -
29/01 kl 13 160 171 157 -
29/01 kl 14 154 167 153 -
29/01 kl 15 140 152 135 -
29/01 kl 16 113 125 111 -
29/01 kl 17 86 98 87 -
29/01 kl 18 62 75 63 -
29/01 kl 19 51 63 54 -
29/01 kl 20 55 67 57 -
29/01 kl 21 70 81 70 -
29/01 kl 22 91 102 91 -
29/01 kl 23 116 126 118 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 194 167 171 154 205
Laveste vannstand 60 50 51 29 58
Avvik gult nivå -13 -40 -36 -53 -2
Avvik orange nivå -26 -53 -49 -66 -15
Avvik rødt nivå -41 -68 -64 -81 -30
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm