Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 159 161 161 161
29/01 kl 01 163 165 165 165
29/01 kl 02 157 155 154 155
29/01 kl 03 135 133 133 133
29/01 kl 04 106 105 106 106
29/01 kl 05 78 78 78 79
29/01 kl 06 63 60 61 60
29/01 kl 07 59 55 55 55
29/01 kl 08 67 64 65 64
29/01 kl 09 84 82 82 81
29/01 kl 10 109 107 107 107
29/01 kl 11 131 131 131 132
29/01 kl 12 152 148 149 149
29/01 kl 13 160 157 158 157
29/01 kl 14 155 153 152 152
29/01 kl 15 135 135 135 136
29/01 kl 16 111 111 112 112
29/01 kl 17 83 87 87 86
29/01 kl 18 62 63 64 62
29/01 kl 19 53 54 53 52
29/01 kl 20 57 57 56 56
29/01 kl 21 73 70 69 70
29/01 kl 22 94 91 92 91
29/01 kl 23 115 118 118 116

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 194 167 165 150 192
Max fra modell: 27.01 18 194 167 165 151 192
Max fra modell: 27.01 12 204 168 165 150 191
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm