Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 6 14 9 -
30/01 kl 01 5 13 7 -
30/01 kl 02 4 12 8 -
30/01 kl 03 2 9 8 -
30/01 kl 04 0 8 6 -
30/01 kl 05 -1 8 4 -
30/01 kl 06 -3 5 3 -
30/01 kl 07 -5 2 1 -
30/01 kl 08 -7 1 -1 -
30/01 kl 09 -10 -1 -4 -
30/01 kl 10 -12 -3 -6 -
30/01 kl 11 -13 -5 -7 -
30/01 kl 12 -15 -7 -8 -
30/01 kl 13 -16 -7 -11 -
30/01 kl 14 -19 -8 -14 -
30/01 kl 15 -20 -9 -14 -
30/01 kl 16 -20 -9 -14 -
30/01 kl 17 -20 -8 -14 -
30/01 kl 18 -20 -8 -13 -
30/01 kl 19 -21 -7 -13 -
30/01 kl 20 -19 -6 -12 -
30/01 kl 21 -18 -5 -11 -
30/01 kl 22 -17 -2 -10 -
30/01 kl 23 -16 0 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 26 23 14 61
Laveste værets virkning 1 -4 2 -21 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm