Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 117 -7 110 -
31/01 kl 01 133 -8 125 -
31/01 kl 02 139 -6 133 -
31/01 kl 03 135 -2 133 -
31/01 kl 04 119 1 120 -
31/01 kl 05 96 4 100 -
31/01 kl 06 73 6 79 -
31/01 kl 07 58 9 67 -
31/01 kl 08 56 12 68 -
31/01 kl 09 66 17 83 -
31/01 kl 10 83 23 106 -
31/01 kl 11 104 27 131 -
31/01 kl 12 124 33 157 -
31/01 kl 13 139 38 177 -
31/01 kl 14 146 44 190 -
31/01 kl 15 142 50 192 -
31/01 kl 16 128 56 184 -
31/01 kl 17 106 61 167 -
31/01 kl 18 81 61 142 -
31/01 kl 19 62 54 116 -
31/01 kl 20 53 45 98 -
31/01 kl 21 55 37 92 -
31/01 kl 22 67 33 100 -
31/01 kl 23 85 32 117 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 194 167 165 150 192
Laveste vannstand 60 54 54 36 67
Avvik gult nivå -13 -40 -42 -57 -15
Avvik orange nivå -26 -53 -55 -70 -28
Avvik rødt nivå -41 -68 -70 -85 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm