Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 117 110 107 108
31/01 kl 01 134 125 125 126
31/01 kl 02 145 133 133 134
31/01 kl 03 141 133 133 134
31/01 kl 04 125 120 119 120
31/01 kl 05 103 100 100 99
31/01 kl 06 79 79 81 80
31/01 kl 07 73 67 67 68
31/01 kl 08 75 68 68 70
31/01 kl 09 89 83 83 83
31/01 kl 10 111 106 103 104
31/01 kl 11 133 131 127 130
31/01 kl 12 154 157 151 154
31/01 kl 13 178 177 172 174
31/01 kl 14 191 190 187 187
31/01 kl 15 195 192 192 191
31/01 kl 16 190 184 185 185
31/01 kl 17 171 167 164 163
31/01 kl 18 141 142 135 134
31/01 kl 19 120 116 108 109
31/01 kl 20 106 98 94 93
31/01 kl 21 98 92 94 94
31/01 kl 22 109 100 105 105
31/01 kl 23 127 117 126 125

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 194 167 165 150 192
Max fra modell: 27.01 18 194 167 165 151 192
Max fra modell: 27.01 12 204 168 165 150 191
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm