Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -13 3 -7 -
31/01 kl 01 -10 4 -8 -
31/01 kl 02 -9 8 -6 -
31/01 kl 03 -7 13 -2 -
31/01 kl 04 -5 18 1 -
31/01 kl 05 -4 21 4 -
31/01 kl 06 -3 24 6 -
31/01 kl 07 0 27 9 -
31/01 kl 08 3 30 12 -
31/01 kl 09 5 31 17 -
31/01 kl 10 8 35 23 -
31/01 kl 11 12 42 27 -
31/01 kl 12 17 49 33 -
31/01 kl 13 20 54 38 -
31/01 kl 14 23 59 44 -
31/01 kl 15 27 61 50 -
31/01 kl 16 28 57 56 -
31/01 kl 17 28 55 61 -
31/01 kl 18 25 53 61 -
31/01 kl 19 23 53 54 -
31/01 kl 20 20 54 45 -
31/01 kl 21 17 53 37 -
31/01 kl 22 18 48 33 -
31/01 kl 23 17 44 32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 42 26 23 14 61
Laveste værets virkning 1 -4 2 -21 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: -7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm