Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 48 48 96 93
28/01 kl 01 87 40 127 127
28/01 kl 02 102 35 137 137
28/01 kl 03 89 32 121 116
28/01 kl 04 52 27 79 74
28/01 kl 05 3 22 25 21
28/01 kl 06 -43 15 -28 -31
28/01 kl 07 -75 7 -68 -
28/01 kl 08 -85 4 -81 -
28/01 kl 09 -71 8 -63 -
28/01 kl 10 -36 9 -27 -
28/01 kl 11 14 8 22 -
28/01 kl 12 67 9 76 -
28/01 kl 13 108 10 118 -
28/01 kl 14 126 19 145 -
28/01 kl 15 116 28 144 -
28/01 kl 16 80 30 110 -
28/01 kl 17 28 33 61 -
28/01 kl 18 -26 35 9 -
28/01 kl 19 -70 38 -32 -
28/01 kl 20 -94 43 -51 -
28/01 kl 21 -94 52 -42 -
28/01 kl 22 -71 50 -21 -
28/01 kl 23 -30 48 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 193 145 174 124 146
Laveste vannstand -40 -81 -77 -74 -42
Avvik gult nivå -2 -50 -21 -71 -49
Avvik orange nivå -25 -73 -44 -94 -72
Avvik rødt nivå -36 -84 -55 -105 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm