Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 93 96 97 95
28/01 kl 01 127 127 128 128
28/01 kl 02 137 137 136 136
28/01 kl 03 116 121 122 124
28/01 kl 04 74 79 79 82
28/01 kl 05 21 25 26 27
28/01 kl 06 -31 -28 -26 -27
28/01 kl 07 -65 -68 -66 -64
28/01 kl 08 -80 -81 -79 -76
28/01 kl 09 -68 -63 -61 -60
28/01 kl 10 -34 -27 -25 -24
28/01 kl 11 22 22 25 25
28/01 kl 12 81 76 79 79
28/01 kl 13 127 118 122 123
28/01 kl 14 147 145 149 150
28/01 kl 15 141 144 149 148
28/01 kl 16 109 110 115 114
28/01 kl 17 65 61 66 65
28/01 kl 18 16 9 13 14
28/01 kl 19 -23 -32 -28 -28
28/01 kl 20 -44 -51 -46 -45
28/01 kl 21 -41 -42 -39 -39
28/01 kl 22 -16 -21 -19 -18
28/01 kl 23 23 18 21 26

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 193 145 174 124 146
Max fra modell: 27.01 18 194 149 168 118 146
Max fra modell: 27.01 12 195 150 169 114 148
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm