Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 42 50 48 45
28/01 kl 01 38 46 40 40
28/01 kl 02 36 43 35 35
28/01 kl 03 33 41 32 27
28/01 kl 04 24 30 27 22
28/01 kl 05 14 21 22 18
28/01 kl 06 12 21 15 12
28/01 kl 07 11 20 7 -
28/01 kl 08 8 17 4 -
28/01 kl 09 7 17 8 -
28/01 kl 10 6 18 9 -
28/01 kl 11 6 21 8 -
28/01 kl 12 7 21 9 -
28/01 kl 13 8 22 10 -
28/01 kl 14 10 25 19 -
28/01 kl 15 14 29 28 -
28/01 kl 16 16 30 30 -
28/01 kl 17 21 36 33 -
28/01 kl 18 25 39 35 -
28/01 kl 19 27 40 38 -
28/01 kl 20 25 42 43 -
28/01 kl 21 31 49 52 -
28/01 kl 22 34 54 50 -
28/01 kl 23 40 60 48 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 74 60 86 38 113
Laveste værets virkning 43 6 11 -8 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm