Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 -30 14 -16 -
31/01 kl 01 15 15 30 -
31/01 kl 02 56 16 72 -
31/01 kl 03 83 18 101 -
31/01 kl 04 87 18 105 -
31/01 kl 05 66 18 84 -
31/01 kl 06 28 19 47 -
31/01 kl 07 -14 19 5 -
31/01 kl 08 -49 22 -27 -
31/01 kl 09 -68 26 -42 -
31/01 kl 10 -67 29 -38 -
31/01 kl 11 -47 32 -15 -
31/01 kl 12 -12 36 24 -
31/01 kl 13 31 40 71 -
31/01 kl 14 72 42 114 -
31/01 kl 15 99 43 142 -
31/01 kl 16 104 42 146 -
31/01 kl 17 85 45 130 -
31/01 kl 18 47 47 94 -
31/01 kl 19 2 50 52 -
31/01 kl 20 -40 49 9 -
31/01 kl 21 -70 52 -18 -
31/01 kl 22 -81 56 -25 -
31/01 kl 23 -73 62 -11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 193 145 174 124 146
Laveste vannstand -40 -81 -77 -74 -42
Avvik gult nivå -2 -50 -21 -71 -49
Avvik orange nivå -25 -73 -44 -94 -72
Avvik rødt nivå -36 -84 -55 -105 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm