Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 4 -16 -29 -24
31/01 kl 01 49 30 16 21
31/01 kl 02 87 72 59 62
31/01 kl 03 110 101 90 89
31/01 kl 04 114 105 95 94
31/01 kl 05 95 84 75 76
31/01 kl 06 59 47 37 37
31/01 kl 07 17 5 -4 -3
31/01 kl 08 -17 -27 -36 -34
31/01 kl 09 -35 -42 -51 -51
31/01 kl 10 -30 -38 -46 -47
31/01 kl 11 -3 -15 -22 -22
31/01 kl 12 41 24 17 18
31/01 kl 13 92 71 63 65
31/01 kl 14 137 114 107 111
31/01 kl 15 163 142 139 141
31/01 kl 16 170 146 146 148
31/01 kl 17 154 130 130 133
31/01 kl 18 119 94 94 96
31/01 kl 19 78 52 55 56
31/01 kl 20 44 9 14 15
31/01 kl 21 21 -18 -10 -8
31/01 kl 22 15 -25 -11 -11
31/01 kl 23 29 -11 7 8

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 193 145 174 124 146
Max fra modell: 27.01 18 194 149 168 118 146
Max fra modell: 27.01 12 195 150 169 114 148
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm