Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 309 - - 310
27/01 kl 13 340 351 352 353
27/01 kl 14 349 362 363 364
27/01 kl 15 337 343 343 344
27/01 kl 16 298 303 303 304
27/01 kl 17 244 248 249 250
27/01 kl 18 187 191 192 193
27/01 kl 19 137 148 149 150
27/01 kl 20 121 129 130 130
27/01 kl 21 132 135 136 138
27/01 kl 22 169 173 174 174
27/01 kl 23 216 220 221 221

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 362 314 343 293 315
Max fra modell: 27.01 18 363 318 337 287 315
Max fra modell: 27.01 12 364 319 338 283 317
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm