Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 217 48 265 262
28/01 kl 01 256 40 296 296
28/01 kl 02 271 35 306 306
28/01 kl 03 258 32 290 285
28/01 kl 04 221 27 248 243
28/01 kl 05 172 22 194 190
28/01 kl 06 126 15 141 138
28/01 kl 07 94 7 101 -
28/01 kl 08 84 4 88 -
28/01 kl 09 98 8 106 -
28/01 kl 10 133 9 142 -
28/01 kl 11 183 8 191 -
28/01 kl 12 236 9 245 -
28/01 kl 13 277 10 287 -
28/01 kl 14 295 19 314 -
28/01 kl 15 285 28 313 -
28/01 kl 16 249 30 279 -
28/01 kl 17 197 33 230 -
28/01 kl 18 143 35 178 -
28/01 kl 19 99 38 137 -
28/01 kl 20 75 43 118 -
28/01 kl 21 75 52 127 -
28/01 kl 22 98 50 148 -
28/01 kl 23 139 48 187 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 362 314 343 293 315
Laveste vannstand 129 88 92 95 127
Avvik gult nivå -2 -50 -21 -71 -49
Avvik orange nivå -25 -73 -44 -94 -72
Avvik rødt nivå -36 -84 -55 -105 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm