Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 262 265 266 264
28/01 kl 01 296 296 297 297
28/01 kl 02 306 306 305 305
28/01 kl 03 285 290 291 293
28/01 kl 04 243 248 248 251
28/01 kl 05 190 194 195 196
28/01 kl 06 138 141 143 142
28/01 kl 07 104 101 103 105
28/01 kl 08 89 88 90 93
28/01 kl 09 101 106 108 109
28/01 kl 10 135 142 144 145
28/01 kl 11 191 191 194 194
28/01 kl 12 250 245 248 248
28/01 kl 13 296 287 291 292
28/01 kl 14 316 314 318 319
28/01 kl 15 310 313 318 317
28/01 kl 16 278 279 284 283
28/01 kl 17 234 230 235 234
28/01 kl 18 185 178 182 183
28/01 kl 19 146 137 141 141
28/01 kl 20 125 118 123 124
28/01 kl 21 128 127 130 130
28/01 kl 22 153 148 150 151
28/01 kl 23 192 187 190 195

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 362 314 343 293 315
Max fra modell: 27.01 18 363 318 337 287 315
Max fra modell: 27.01 12 364 319 338 283 317
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm