Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 189 52 241 -
29/01 kl 01 235 58 293 -
29/01 kl 02 264 66 330 -
29/01 kl 03 266 70 336 -
29/01 kl 04 241 67 308 -
29/01 kl 05 197 58 255 -
29/01 kl 06 148 55 203 -
29/01 kl 07 109 61 170 -
29/01 kl 08 88 69 157 -
29/01 kl 09 90 72 162 -
29/01 kl 10 115 72 187 -
29/01 kl 11 157 72 229 -
29/01 kl 12 208 70 278 -
29/01 kl 13 255 68 323 -
29/01 kl 14 285 58 343 -
29/01 kl 15 289 52 341 -
29/01 kl 16 266 47 313 -
29/01 kl 17 222 43 265 -
29/01 kl 18 169 39 208 -
29/01 kl 19 120 35 155 -
29/01 kl 20 87 27 114 -
29/01 kl 21 75 17 92 -
29/01 kl 22 86 14 100 -
29/01 kl 23 118 10 128 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 362 314 343 293 315
Laveste vannstand 129 88 92 95 127
Avvik gult nivå -2 -50 -21 -71 -49
Avvik orange nivå -25 -73 -44 -94 -72
Avvik rødt nivå -36 -84 -55 -105 -83
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm