Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 244 241 245 251
29/01 kl 01 296 293 296 300
29/01 kl 02 331 330 333 332
29/01 kl 03 340 336 337 332
29/01 kl 04 315 308 306 300
29/01 kl 05 261 255 255 253
29/01 kl 06 205 203 206 204
29/01 kl 07 168 170 174 166
29/01 kl 08 155 157 160 146
29/01 kl 09 161 162 164 146
29/01 kl 10 191 187 182 167
29/01 kl 11 232 229 223 209
29/01 kl 12 279 278 270 260
29/01 kl 13 320 323 311 307
29/01 kl 14 333 343 335 333
29/01 kl 15 329 341 335 338
29/01 kl 16 302 313 310 311
29/01 kl 17 258 265 261 262
29/01 kl 18 204 208 202 206
29/01 kl 19 155 155 150 149
29/01 kl 20 115 114 112 110
29/01 kl 21 101 92 93 95
29/01 kl 22 108 100 103 106
29/01 kl 23 135 128 133 135

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 362 314 343 293 315
Max fra modell: 27.01 18 363 318 337 287 315
Max fra modell: 27.01 12 364 319 338 283 317
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm