Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 8 26 7 -
30/01 kl 01 8 25 8 -
30/01 kl 02 9 25 8 -
30/01 kl 03 7 25 11 -
30/01 kl 04 2 23 14 -
30/01 kl 05 -3 24 13 -
30/01 kl 06 -3 24 11 -
30/01 kl 07 -2 25 9 -
30/01 kl 08 0 26 6 -
30/01 kl 09 -2 27 11 -
30/01 kl 10 -5 23 12 -
30/01 kl 11 -4 23 12 -
30/01 kl 12 -2 26 10 -
30/01 kl 13 0 26 10 -
30/01 kl 14 -2 26 11 -
30/01 kl 15 -3 26 10 -
30/01 kl 16 -4 28 9 -
30/01 kl 17 -4 31 9 -
30/01 kl 18 -3 34 8 -
30/01 kl 19 -3 34 7 -
30/01 kl 20 -5 35 11 -
30/01 kl 21 -8 37 12 -
30/01 kl 22 -6 37 12 -
30/01 kl 23 -4 38 14 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 74 60 86 38 113
Laveste værets virkning 43 6 11 -8 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm