Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 136 176 153 -
31/01 kl 01 181 222 199 -
31/01 kl 02 220 263 241 -
31/01 kl 03 245 291 270 -
31/01 kl 04 252 298 274 -
31/01 kl 05 236 280 253 -
31/01 kl 06 199 242 216 -
31/01 kl 07 157 201 174 -
31/01 kl 08 123 170 142 -
31/01 kl 09 108 153 127 -
31/01 kl 10 114 155 131 -
31/01 kl 11 137 176 154 -
31/01 kl 12 175 210 193 -
31/01 kl 13 219 255 240 -
31/01 kl 14 263 300 283 -
31/01 kl 15 294 329 311 -
31/01 kl 16 302 334 315 -
31/01 kl 17 282 326 299 -
31/01 kl 18 248 299 263 -
31/01 kl 19 207 257 221 -
31/01 kl 20 166 218 178 -
31/01 kl 21 134 197 151 -
31/01 kl 22 125 195 144 -
31/01 kl 23 131 209 158 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 365 320 371 309 334
Laveste vannstand 137 92 95 76 108
Avvik gult nivå 1 -44 7 -55 -30
Avvik orange nivå -22 -67 -16 -78 -53
Avvik rødt nivå -33 -78 -27 -89 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm