Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 146 34 180 -
29/01 kl 01 185 35 220 -
29/01 kl 02 213 38 251 -
29/01 kl 03 222 41 263 -
29/01 kl 04 211 41 252 -
29/01 kl 05 183 41 224 -
29/01 kl 06 146 44 190 -
29/01 kl 07 110 41 151 -
29/01 kl 08 84 44 128 -
29/01 kl 09 75 47 122 -
29/01 kl 10 87 49 136 -
29/01 kl 11 117 54 171 -
29/01 kl 12 157 60 217 -
29/01 kl 13 196 60 256 -
29/01 kl 14 225 55 280 -
29/01 kl 15 236 55 291 -
29/01 kl 16 227 54 281 -
29/01 kl 17 199 51 250 -
29/01 kl 18 160 51 211 -
29/01 kl 19 120 51 171 -
29/01 kl 20 87 47 134 -
29/01 kl 21 69 45 114 -
29/01 kl 22 70 42 112 -
29/01 kl 23 91 37 128 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 265 291 245 268
Laveste vannstand 97 96 112 84 118
Avvik gult nivå -21 -26 0 -46 -23
Avvik orange nivå -39 -44 -18 -64 -41
Avvik rødt nivå -50 -55 -29 -75 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm