Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 125 35 160 -
30/01 kl 01 163 36 199 -
30/01 kl 02 196 33 229 -
30/01 kl 03 215 29 244 -
30/01 kl 04 215 30 245 -
30/01 kl 05 196 29 225 -
30/01 kl 06 164 26 190 -
30/01 kl 07 128 26 154 -
30/01 kl 08 98 22 120 -
30/01 kl 09 81 19 100 -
30/01 kl 10 81 19 100 -
30/01 kl 11 102 18 120 -
30/01 kl 12 136 16 152 -
30/01 kl 13 174 16 190 -
30/01 kl 14 207 14 221 -
30/01 kl 15 228 10 238 -
30/01 kl 16 229 10 239 -
30/01 kl 17 211 11 222 -
30/01 kl 18 179 10 189 -
30/01 kl 19 141 10 151 -
30/01 kl 20 105 11 116 -
30/01 kl 21 80 12 92 -
30/01 kl 22 71 13 84 -
30/01 kl 23 81 16 97 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 265 291 245 268
Laveste vannstand 97 96 112 84 118
Avvik gult nivå -21 -26 0 -46 -23
Avvik orange nivå -39 -44 -18 -64 -41
Avvik rødt nivå -50 -55 -29 -75 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm