Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 109 49 158 152
27/01 kl 14 86 53 139 133
27/01 kl 15 45 53 98 92
27/01 kl 16 -3 47 44 37
27/01 kl 17 -48 46 -2 -6
27/01 kl 18 -78 44 -34 -41
27/01 kl 19 -87 39 -48 -54
27/01 kl 20 -74 29 -45 -44
27/01 kl 21 -43 29 -14 -13
27/01 kl 22 0 29 29 27
27/01 kl 23 47 21 68 70

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 158 127 130 98 135
Laveste vannstand -48 -63 -75 -79 -52
Avvik gult nivå -13 -44 -41 -73 -36
Avvik orange nivå -30 -61 -58 -90 -53
Avvik rødt nivå -41 -72 -69 -101 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm