Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 158 158 158 152
27/01 kl 14 137 140 139 133
27/01 kl 15 95 108 98 92
27/01 kl 16 36 50 44 37
27/01 kl 17 -11 2 -2 -6
27/01 kl 18 -36 -29 -34 -41
27/01 kl 19 -51 -39 -48 -54
27/01 kl 20 -40 -30 -45 -44
27/01 kl 21 -16 -9 -14 -13
27/01 kl 22 30 37 29 27
27/01 kl 23 64 72 68 70

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 158 130 142 108 152
Laveste vannstand -51 -67 -81 -85 -61
Avvik gult nivå -13 -41 -29 -63 -19
Avvik orange nivå -30 -58 -46 -80 -36
Avvik rødt nivå -41 -69 -57 -91 -47
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm