Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 144 - - 154
27/01 kl 13 152 158 158 159
27/01 kl 14 133 139 139 140
27/01 kl 15 92 98 99 99
27/01 kl 16 37 44 44 45
27/01 kl 17 -6 -2 -2 -1
27/01 kl 18 -41 -34 -33 -32
27/01 kl 19 -54 -48 -48 -47
27/01 kl 20 -44 -45 -44 -43
27/01 kl 21 -13 -14 -13 -13
27/01 kl 22 27 29 30 30
27/01 kl 23 70 68 69 67

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 158 127 130 98 135
Max fra modell: 27.01 18 158 130 130 100 133
Max fra modell: 27.01 12 159 130 132 99 134
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm