Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 49 49 49 43
27/01 kl 14 51 54 53 47
27/01 kl 15 50 63 53 47
27/01 kl 16 39 53 47 40
27/01 kl 17 37 50 46 42
27/01 kl 18 42 49 44 37
27/01 kl 19 36 48 39 33
27/01 kl 20 34 44 29 30
27/01 kl 21 27 34 29 30
27/01 kl 22 30 37 29 27
27/01 kl 23 17 25 21 23

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 63 46 49 18 91
Laveste værets virkning 17 5 -6 -12 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm