Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 82 22 104 102
28/01 kl 01 94 20 114 108
28/01 kl 02 81 14 95 92
28/01 kl 03 48 15 63 58
28/01 kl 04 6 15 21 15
28/01 kl 05 -36 9 -27 -27
28/01 kl 06 -65 12 -53 -56
28/01 kl 07 -73 10 -63 -
28/01 kl 08 -60 11 -49 -
28/01 kl 09 -29 13 -16 -
28/01 kl 10 13 11 24 -
28/01 kl 11 59 18 77 -
28/01 kl 12 96 19 115 -
28/01 kl 13 110 17 127 -
28/01 kl 14 100 20 120 -
28/01 kl 15 67 22 89 -
28/01 kl 16 22 22 44 -
28/01 kl 17 -26 23 -3 -
28/01 kl 18 -65 29 -36 -
28/01 kl 19 -84 27 -57 -
28/01 kl 20 -82 34 -48 -
28/01 kl 21 -60 39 -21 -
28/01 kl 22 -24 38 14 -
28/01 kl 23 21 43 64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 158 127 130 98 135
Laveste vannstand -48 -63 -75 -79 -52
Avvik gult nivå -13 -44 -41 -73 -36
Avvik orange nivå -30 -61 -58 -90 -53
Avvik rødt nivå -41 -72 -69 -101 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm