Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 94 104 104 102
28/01 kl 01 118 126 114 108
28/01 kl 02 96 102 95 92
28/01 kl 03 59 67 63 58
28/01 kl 04 17 22 21 15
28/01 kl 05 -31 -26 -27 -27
28/01 kl 06 -53 -44 -53 -56
28/01 kl 07 -67 -57 -63 -
28/01 kl 08 -49 -41 -49 -
28/01 kl 09 -15 -7 -16 -
28/01 kl 10 19 25 24 -
28/01 kl 11 67 73 77 -
28/01 kl 12 108 116 115 -
28/01 kl 13 123 130 127 -
28/01 kl 14 116 124 120 -
28/01 kl 15 84 93 89 -
28/01 kl 16 35 45 44 -
28/01 kl 17 -10 1 -3 -
28/01 kl 18 -45 -32 -36 -
28/01 kl 19 -67 -53 -57 -
28/01 kl 20 -60 -48 -48 -
28/01 kl 21 -38 -23 -21 -
28/01 kl 22 4 20 14 -
28/01 kl 23 50 67 64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 158 130 142 108 152
Laveste vannstand -51 -67 -81 -85 -61
Avvik gult nivå -13 -41 -29 -63 -19
Avvik orange nivå -30 -58 -46 -80 -36
Avvik rødt nivå -41 -69 -57 -91 -47
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm