Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 63 42 105 -
29/01 kl 01 88 41 129 -
29/01 kl 02 88 42 130 -
29/01 kl 03 65 38 103 -
29/01 kl 04 27 40 67 -
29/01 kl 05 -17 40 23 -
29/01 kl 06 -52 36 -16 -
29/01 kl 07 -71 30 -41 -
29/01 kl 08 -68 35 -33 -
29/01 kl 09 -46 33 -13 -
29/01 kl 10 -10 35 25 -
29/01 kl 11 34 31 65 -
29/01 kl 12 76 28 104 -
29/01 kl 13 102 28 130 -
29/01 kl 14 104 18 122 -
29/01 kl 15 83 13 96 -
29/01 kl 16 45 11 56 -
29/01 kl 17 -2 9 7 -
29/01 kl 18 -45 10 -35 -
29/01 kl 19 -74 5 -69 -
29/01 kl 20 -82 7 -75 -
29/01 kl 21 -71 2 -69 -
29/01 kl 22 -42 6 -36 -
29/01 kl 23 -3 2 -1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 158 127 130 98 135
Laveste vannstand -48 -63 -75 -79 -52
Avvik gult nivå -13 -44 -41 -73 -36
Avvik orange nivå -30 -61 -58 -90 -53
Avvik rødt nivå -41 -72 -69 -101 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm