Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 40 -1 39 -
30/01 kl 01 73 1 74 -
30/01 kl 02 86 0 86 -
30/01 kl 03 75 2 77 -
30/01 kl 04 45 4 49 -
30/01 kl 05 5 1 6 -
30/01 kl 06 -34 3 -31 -
30/01 kl 07 -61 2 -59 -
30/01 kl 08 -69 2 -67 -
30/01 kl 09 -57 3 -54 -
30/01 kl 10 -29 3 -26 -
30/01 kl 11 10 1 11 -
30/01 kl 12 52 4 56 -
30/01 kl 13 86 -2 84 -
30/01 kl 14 100 -2 98 -
30/01 kl 15 91 0 91 -
30/01 kl 16 63 -4 59 -
30/01 kl 17 22 -6 16 -
30/01 kl 18 -22 -5 -27 -
30/01 kl 19 -57 -7 -64 -
30/01 kl 20 -75 -4 -79 -
30/01 kl 21 -73 -3 -76 -
30/01 kl 22 -55 -5 -60 -
30/01 kl 23 -23 -3 -26 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 158 127 130 98 135
Laveste vannstand -48 -63 -75 -79 -52
Avvik gult nivå -13 -44 -41 -73 -36
Avvik orange nivå -30 -61 -58 -90 -53
Avvik rødt nivå -41 -72 -69 -101 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm