Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 16 -4 12 -
31/01 kl 01 53 -3 50 -
31/01 kl 02 76 0 76 -
31/01 kl 03 77 -1 76 -
31/01 kl 04 58 0 58 -
31/01 kl 05 25 -1 24 -
31/01 kl 06 -13 1 -12 -
31/01 kl 07 -45 4 -41 -
31/01 kl 08 -62 10 -52 -
31/01 kl 09 -60 14 -46 -
31/01 kl 10 -42 20 -22 -
31/01 kl 11 -11 26 15 -
31/01 kl 12 27 29 56 -
31/01 kl 13 63 35 98 -
31/01 kl 14 87 39 126 -
31/01 kl 15 91 44 135 -
31/01 kl 16 74 56 130 -
31/01 kl 17 42 52 94 -
31/01 kl 18 2 61 63 -
31/01 kl 19 -35 64 29 -
31/01 kl 20 -60 69 9 -
31/01 kl 21 -68 70 2 -
31/01 kl 22 -60 66 6 -
31/01 kl 23 -38 70 32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 158 127 130 98 135
Laveste vannstand -48 -63 -75 -79 -52
Avvik gult nivå -13 -44 -41 -73 -36
Avvik orange nivå -30 -61 -58 -90 -53
Avvik rødt nivå -41 -72 -69 -101 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm