Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 258 49 307 301
27/01 kl 14 235 53 288 282
27/01 kl 15 194 53 247 241
27/01 kl 16 146 47 193 186
27/01 kl 17 101 46 147 143
27/01 kl 18 71 44 115 108
27/01 kl 19 62 39 101 95
27/01 kl 20 75 29 104 105
27/01 kl 21 106 29 135 136
27/01 kl 22 149 29 178 176
27/01 kl 23 196 21 217 219

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 276 279 247 284
Laveste vannstand 101 86 74 70 97
Avvik gult nivå -13 -44 -41 -73 -36
Avvik orange nivå -30 -61 -58 -90 -53
Avvik rødt nivå -41 -72 -69 -101 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm