Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 307 307 307 301
27/01 kl 14 286 289 288 282
27/01 kl 15 244 257 247 241
27/01 kl 16 185 199 193 186
27/01 kl 17 138 151 147 143
27/01 kl 18 113 120 115 108
27/01 kl 19 98 110 101 95
27/01 kl 20 109 119 104 105
27/01 kl 21 133 140 135 136
27/01 kl 22 179 186 178 176
27/01 kl 23 213 221 217 219

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 279 291 257 301
Laveste vannstand 98 82 68 64 88
Avvik gult nivå -13 -41 -29 -63 -19
Avvik orange nivå -30 -58 -46 -80 -36
Avvik rødt nivå -41 -69 -57 -91 -47
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm