Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 293 - - 303
27/01 kl 13 301 307 307 308
27/01 kl 14 282 288 288 289
27/01 kl 15 241 247 248 248
27/01 kl 16 186 193 193 194
27/01 kl 17 143 147 147 148
27/01 kl 18 108 115 116 117
27/01 kl 19 95 101 101 102
27/01 kl 20 105 104 105 106
27/01 kl 21 136 135 136 136
27/01 kl 22 176 178 179 179
27/01 kl 23 219 217 218 216

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 307 276 279 247 284
Max fra modell: 27.01 18 307 279 279 249 282
Max fra modell: 27.01 12 308 279 281 248 283
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm