Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 231 22 253 251
28/01 kl 01 243 20 263 257
28/01 kl 02 230 14 244 241
28/01 kl 03 197 15 212 207
28/01 kl 04 155 15 170 164
28/01 kl 05 113 9 122 122
28/01 kl 06 84 12 96 93
28/01 kl 07 76 10 86 -
28/01 kl 08 89 11 100 -
28/01 kl 09 120 13 133 -
28/01 kl 10 162 11 173 -
28/01 kl 11 208 18 226 -
28/01 kl 12 245 19 264 -
28/01 kl 13 259 17 276 -
28/01 kl 14 249 20 269 -
28/01 kl 15 216 22 238 -
28/01 kl 16 171 22 193 -
28/01 kl 17 123 23 146 -
28/01 kl 18 84 29 113 -
28/01 kl 19 65 27 92 -
28/01 kl 20 67 34 101 -
28/01 kl 21 89 39 128 -
28/01 kl 22 125 38 163 -
28/01 kl 23 170 43 213 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 276 279 247 284
Laveste vannstand 101 86 74 70 97
Avvik gult nivå -13 -44 -41 -73 -36
Avvik orange nivå -30 -61 -58 -90 -53
Avvik rødt nivå -41 -72 -69 -101 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm