Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 243 253 253 251
28/01 kl 01 267 275 263 257
28/01 kl 02 245 251 244 241
28/01 kl 03 208 216 212 207
28/01 kl 04 166 171 170 164
28/01 kl 05 118 123 122 122
28/01 kl 06 96 105 96 93
28/01 kl 07 82 92 86 -
28/01 kl 08 100 108 100 -
28/01 kl 09 134 142 133 -
28/01 kl 10 168 174 173 -
28/01 kl 11 216 222 226 -
28/01 kl 12 257 265 264 -
28/01 kl 13 272 279 276 -
28/01 kl 14 265 273 269 -
28/01 kl 15 233 242 238 -
28/01 kl 16 184 194 193 -
28/01 kl 17 139 150 146 -
28/01 kl 18 104 117 113 -
28/01 kl 19 82 96 92 -
28/01 kl 20 89 101 101 -
28/01 kl 21 111 126 128 -
28/01 kl 22 153 169 163 -
28/01 kl 23 199 216 213 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 279 291 257 301
Laveste vannstand 98 82 68 64 88
Avvik gult nivå -13 -41 -29 -63 -19
Avvik orange nivå -30 -58 -46 -80 -36
Avvik rødt nivå -41 -69 -57 -91 -47
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm